دوشنبه 15 آذر 1400
تیتر اخبار :
  • Ad

دستورات پرکاربرد و مهم لینوکس SSH برای مدیریت سرور مجازی و اختصاصی

ارسال شده در 20 مهر 1393

# arch نمایش معماری سیستم [man]
# free -m نمایش وضعیت حافظه ( RAM ) به مگابایت [man]
# cal 2007 نمایش تقویم سال ۲۰۰۷ میلادی [man]
# cat /proc/cpuinfo نمایش اطلاعات CPU [man]
# cat /proc/interrupts نمایش ‘خطوط در خواست وقفه’ ( IRQ ) سخت افزار های مختلف [man]
# cat /proc/meminfo نمایش اطلاعات حافظه ی سیستم [man]
# cat /proc/swaps نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی [man]
# cat /proc/version نمایش نام توزیع و نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم [man]
# cat /proc/net/dev نمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس [man]
# cat /proc/mounts نمایش فایل سیستم های متصل شده به سیستم [man]
# clock -w ذخیره ی تغییرات تاریخ بروی بایوس [man]
# date نمایش تاریخ سیستم [man]
# date 041217002007.00 تنظیم تاریخ سیستم – به ترتیب از چپ به راست : ماه , روز , ساعت , دقیقه , سال , ثانیه [man]
# dmidecode -q نمایش بسیار کامل اجزای سخت افزاری سیستم [man]
# hdparm -i /dev/hda نمایش مشخصات و ویژگی های دیسک سخت [man]
# hdparm -tT /dev/sda انجام آزمایش ‘خواندن’ بروی دیسک سخت و تعیین سرعت آن [man]
# lspci -tv نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI [man]
# lsusb -tv نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB [man]
# uname -m نمایش معماری سیستم [man]
# uname -r نمایش نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم [man]
# init 0 این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود [man]
# logout خارج شدن از سیستم و رفتن به صفحه ی ورود مجدد ( Login ) [man]
# reboot این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود [man]
# shutdown -h now این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود [man]
# shutdown -h 16:30 & خاموش کردن سیستم در ساعت و دقیقه ی معین [man]
# shutdown -c لغو کردن ( cancel ) خاموش شدن سیستم در زمان معین [man]
# shutdown -r now این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود [man]
# telinit 0 این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود [man]
# cd /home ورود به دایرکتوری یا شاخه ی مورد نظر مانند پوشه ی خانگی ( home ) [man]
# cd .. برگشتن به دایرکتوری قبلی [man]
# cd ../.. برگشتن به دو دایرکتوری قبلی [man]
# cd رفتن به پوشه ی خانگی ( home ) از هر مسیر دلخواه [man]
# cd ~user1 رفتن به پوشه ی خانگی کاربر مورد نظر از هر مسیر دلخواه [man]
# cd – برگشتن به آخرین دایرکتوری ( مسیر ) که در آن بوده اید [man]
# cp file1 file2 کپی کردن یک فایل با نام file1 به مسیر مورد نظر [man]
# cp dir/* . کپی کردن تمام فایل های موجود در دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید [man]
# cp -a /tmp/dir1 . کپی کردن دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید [man]
# cp -a dir1 dir2 کپی دایرکتوری مبدا ( dir1 ) به دایرکتوری مقصد ( dir2 ). به جای dir1 و dir2 مسیر کامل دایرکتوری های مبدا و مقصد را قرار دهید [man]
# cp file file1 نمایش نوع و ماهیت یک فایل به همراه مشخصات آن. به جای file1 مسیر فایل مورد نظر را قرار دهید [man]
# iconv -l نمایش لیست سیستم های کد گذاری [man]
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile تبدیل سیستم کدگذاری ( encoding ) یک فایل ورودی به یک سیستم کدگذاری دیگر [man]
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert تغییر اندازه ی دسته ای فایل ها در دایرکتوری جاری و ارسال آنها به یک دایرکتوری thumbnails ( به برنامه convert از Imagemagick نیاز می باشد ) [man]
# ln -s file1 lnk1 ایجاد لینک نمادین ( میانبر ) به فایل یا دایرکتوری دلخواه. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر و به جای lnk1 مسیر دایرکتوری که قرار است فایل یا دایرکتوری میانبر در آن ایجاد شود را قرار دهید [man]
# ln file1 lnk1 ایجاد لینک فیزیکی به یک فایل یا دایرکتوری ( در واقع همان عمل کپی می باشد ) [man]
# ls نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری [man]
# ls -F نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری [man]
# ls -l نمایش جزئیات فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری [man]
# ls -a نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود و همچنین فایل های مخفی در دایرکتوری جاری [man]
# ls *[0-9]* نمایش فایل ها و دایرکتوری هایی که اسم آنها شامل اعداد است [man]
# lstree نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه [man]
# mkdir dir1 ایجاد یک دایرکتوری با نام dir1 در مسیر مورد نظر [man]
# mkdir dir1 dir2 ایجاد دو دایرکتوری همزمان در مسیر مورد نظر [man]
# mkdir -p /tmp/dir1/dir2 ایجاد یک شاخه ی دایرکتوری با شروع از root [man]
# mv dir1 new_dir تغییر نام یا جا به جا کردن ( move ) یک فایل یا دایرکتوری [man]
# pwd نشان دادن مسیر دایرکتوری جاری [man]
# rm -f file1 پاک کردن یک فایل با نام file1 [man]
# rm -rf dir1 پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1 و محتویات آن به صورت بازگشتی [man]
# rm -rf dir1 dir2 پاک کردن دو دایرکتوری در مسیر مورد نظر و محتویات آنها به صورت بازگشتی [man]
# rmdir dir1 پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1 [man]
# touch -t 0712250000 file1 تغییر تاریخ ویرایش یا تغییر یک فایل یا دایرکتوری. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر را قرار دهید [man]
# tree نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه [man]

# chgrp group1 file1 تغییر گروه فایل با نام file1 به گروه با نام group1 [man]
# chmod ugo+rwx directory1 تغییر مجوز یک فایل یا دایرکتوری. خواندن (r) , نوشتن (w) , اجرای فایل یا جستجوی دایرکتوری (x) , مالکیت کاربری (u) , مالکیت کاربران گروه فایل (g) , مالکیت کاربران خارج از گروه فایل مورد نظر (o) [man]
# chmod go-rwx directory1 حذف مجوزهای یک فایل یا دایرکتوری [man]
# chmod u+s /bin/file1 دادن مجوز اجرایی به فایل با نام file1 به کاربر جاری [man]
# chmod u-s /bin/file1 حدف مجوزی اجرایی یک فایل با نام file1 از کاربر جاری [man]
# chmod g+s /home/public دادن مجوز اجرایی به دایرکتوری با نام public به گروه جاری [man]
# chmod g-s /home/public حدف مجوزی اجرایی یک دایرکتوری با نام public از گروه جاری [man]
# chmod o+t /home/public دادن مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری فقط به کاربر جاری [man]
# chmod o-t /home/public لغو مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری از کاربر جاری [man]
# chown user1 file1 تغییر مالکیت یک فایل یه کاربر user1 [man]
# chown -R user1 directory1 تغییر مالکیت یک دایرکتوری و تمام محتویات آن به کاربر user1 [man]
# chown user1:group1 file1 تغییر مالکیت فایل با نام file1 به گروه و کاربر group1 و user1 [man]
# find / -perm -u+s نمایش همه ی فایل ها داخل پارتیشن لینوکس ( / ) که دارای مجوز مورد نظر هستند [man]
# ls -lh نمایش مجوز فایل ها در مسیر مورد نظر [man]

# bunzip2 file1.bz2 خارج کردن فایل file1.bz2 از حالت فشرده [man]
# bzip2 file1 فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت bzip2 [man]
# gunzip file1.gz خارج کردن فایل file1.gz از حالت فشرده [man]
# gzip file1 فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip [man]
# gzip -9 file1 فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip با بیشترین میزان فشردگی [man]
# rar a file1.rar test_file فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت rar [man]
# rar a file1.rar file1 file2 dir1 فشرده کردن ( compress ) چند فایل یا دایرکتوری به طور همزمان [man]
# rar x file1.rar خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده [man]
# tar -cvf archive.tar file1 ایجاد یک فایل با فرمت tar به صورت غیر فشرده [man]
# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 ایجاد یک فایل فشرده , حاوی چند فایل و دایرکتوری [man]
# tar -tf archive.tar نمایش محتویات یک فایل فشرده با فرمت tar [man]
# tar -xvf archive.tar خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar [man]
# tar -xvf archive.tar -C /tmp خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar به مسیر tmp [man]
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2 [man]
# tar -xvfj archive.tar.bz2 خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2 [man]
# tar -cvfz archive.tar.gz dir1 ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.gz [man]
# tar -xvfz archive.tar.gz خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.gz [man]
# unrar x file1.rar خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده [man]
# unzip file1.zip خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت zip [man]
# zip file1.zip file1 ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip [man]
# zip -r file1.zip file1 file2 dir1 ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip که حاوی تعدادی فایل و دایرکتوری است [man]

# chage -E 2005-12-31 user1 تعیین محدودیت زمانی برای پسورد کاربر user1 [man]
# groupadd [group] ایجاد یک گروه جدید [man]
# groupdel [group] حذف یک گروه [man]
# groupmod -n moon sun تغییر نام یک گروه از moon به sun [man]
# grpck کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/group و موجود بودن گروه ها [man]
# newgrp – [group] وارد شدن به یک گروه جدید و تغییر گروه پیش فرض فایل های ایجاد شده ی جدید [man]
# passwd تغییر پسورد کاربر ریشه ( root ) [man]
# passwd user1 تغییر پسورد کاربر با نام user1 [man]
# pwck کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/passwd و موجود بودن کاربران [man]
# useradd -c “User Linux” -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 ایجاد یک کاربر جدید با نام user1 در گروه admin [man]
# useradd user1 ایجاد یک کاربر جدید با نام user1 [man]
# userdel -r user1 حذف یک کاربر. گزینه ی r , دایرکتوری متعلق به کاربر در دایرکتوری home را پاک خواهد کرد ! [man]

منبع:

نظرات شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

فروش ویژه

آخرین مقالات

  • Ad